• ALTIN (TL/GR)
  1.209,38
  % -0,31
 • AMERIKAN DOLARI
  19,1717
  % 0,25
 • € EURO
  21,0029
  % 1,10
 • £ POUND
  23,8294
  % 0,78
 • ¥ YUAN
  2,7889
  % 0,37
 • РУБ RUBLE
  0,2484
  % 0,32
 • BITCOIN/TL
  544656,566
  % -0,21
 • BIST 100
  4.933,19
  % -0,20

Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi gazetede yayimlandi 798x450 Resmi Gazete 8217 de yay mland

AA

Ticaret Bakanlığı’nın, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sermaye şirketlerinde, geçici maddenin yürürlüğe girdiği 17 Nisan’dan 30 Eylül’e kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacak.

Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül’e kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyecek.

Genel kurulca 17 Nisan’dan önce kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, belirlenen sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül’e kadar ertelenecek.

Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri de ertelenmiş sayılacak.

İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Tebliğle, kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar da belirlendi. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin lira ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler istisna tutulacak.

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler de istisnadan yararlanacak.

Pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında belirlenen sürenin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler de sınırlamaya maruz kalmayacak.

Kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler de 30 Eylül’e kadar ertelenecek.

UYGUN GÖRÜŞ ALINACAK

İstisna hükümleri yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunlu olacak.

Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu gibi belgeler olacak. Şirketler, istisna kapsamında olduklarına ilişkin ilgili kurum ve şirketlerden aldıkları tevsik edici belgeleri de sunacak.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacak.

YORUMLAR YAZ